ASANACE na černokostelecké radnici

Vložil(a): ABit, Téma: ASANACE a komunální politika, Vydáno dne: 27. 07. 2010

Do současného zastupitelstva města byli za naše sdružení zvoleni:
Ing. Jiří Bitter
Ing. Lenka Tučková
RNDr. Ivana Kašparová


Možnost ovlivnit chod města je dána vahou našich 3 hlasů v celkovém počtu 15 zastupitelů. Proto jsme usilovali o vytvoření životaschopné koalice. Koalice byla uzavřena s ODS (4 zastupitelé) a ČSSD (1 zastupitel), v březnu 2007 byla podepsána koaliční smlouva, kde byly zakotveny základní principy spolupráce. Životnost koalice se však bohužel nepotvrdila. Za situace, kdy i přes naše upozornění byly sjednané zásady opakovaně porušovány, v listopadu 2007 jsme se rozhodli koaliční smlouvu vypovědět.
I když jsme od té doby v opozici, snažíme se prosazovat rozumné návrhy a podporovat prospěšné návrhy ostatních zastupitelů bez ohledu na jejich příslušnost k jejich stranám.
Dále se snažíme odhalovat nešvary a poukazovat na ně. Zde jde hlavně o to zabránit krokům, které poškozují město.

Zastupitelé za Asanaci ve své činnosti využívají podpory dalších členů Asanace, jakož příznivců mimo občanské sdružení. Tento servis je pro nás velmi užitečný.